آنچه والدین باید درباره بازی های دیجیتال بدانند

– بخش اول از جلسه نخست کارگاه سواد بازی با حضور آرین طاهری و علی دارابی آنچه والدین باید درباره بازهای دیجیتال بدانندجلسه دوم این کارگاه 2..

آنچه والدین باید درباره بازی های دیجیتال بدانند
آنچه والدین باید درباره بازی های دیجیتال بدانند - Fantachrom1360

بخش اول از جلسه نخست کارگاه سواد بازی با حضور آرین طاهری و علی دارابی آنچه والدین باید درباره بازهای دیجیتال بدانندجلسه دوم این کارگاه 29
- what parents need to know about digital games

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: