آواز گوزن ها ( مجموعه مستندهای روستای سیاه رودبار قسمت اول)

– این مستند قصه زندگی مردی رو روایت می کنه که یکی از ماهرترین شکارچیان گوزن بود، ولی از دو سال پیش، دست در دست باقی اهالی روستا شکار رو کنا..

آواز گوزن ها ( مجموعه مستندهای روستای سیاه رودبار قسمت اول)
آواز گوزن ها ( مجموعه مستندهای روستای سیاه رودبار قسمت اول) - Flockan4321

این مستند قصه زندگی مردی رو روایت می کنه که یکی از ماهرترین شکارچیان گوزن بود، ولی از دو سال پیش، دست در دست باقی اهالی روستا شکار رو کنار م
- deer singing documentary collection of black village of roodbar part i

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: