استودیوگرافی وحید نصیری | هم بنیانگذار آریسته

– در این برنامه استودیوگرافی گفتگو داریم با وحید نصیری هبنیانگذار آریسته، داستان زندگی و چالهای او را ببینید و بشنویداستودیوگرافی برنا ..

استودیوگرافی وحید نصیری | هم بنیانگذار آریسته
استودیوگرافی وحید نصیری | هم بنیانگذار آریسته - Atsiz

در این برنامه استودیوگرافی گفتگو داریم با وحید نصیری هبنیانگذار آریسته، داستان زندگی و چالهای او را ببینید و بشنویداستودیوگرافی برنا
- vahid nasiri studio the co founder is aristocratic

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: