بومگردی ، اقامتگاه و هتل های سنتی شهر نایین - قسمت اول - هتل انار نایین

– هتل سنتی انار، در عمارتی چهارصد ساله در مرکز بافت تاریخی نایین رااندازی شده است این هتل در فاصلی 40 متری نارنقلعه (قلعی تاریخی پیش از - eco ..

بومگردی ، اقامتگاه و هتل های سنتی شهر نایین - قسمت اول - هتل انار نایین
بومگردی ، اقامتگاه و هتل های سنتی شهر نایین - قسمت اول - هتل انار نایین - Iranvfx

هتل سنتی انار، در عمارتی چهارصد ساله در مرکز بافت تاریخی نایین رااندازی شده است این هتل در فاصلی 40 متری نارنقلعه (قلعی تاریخی پیش از
- eco tourism accommodation and traditional hotels in nain part one nain pomegrana

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: