توهمات انگل های مجازی

– ببینید من تنها هدفم اینه ک این موجودات رو بشناسید بچه ها و فضای جامعه و مجازی رو از وجود منحوس و منفور این چیزا پاک کنیم - the illusions of virtual par..

ببینید من تنها هدفم اینه ک این موجودات رو بشناسید بچه ها و فضای جامعه و مجازی رو از وجود منحوس و منفور این چیزا پاک کنیم
- the illusions of virtual parasites

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: