حسن ریوندی - ناگفته های شهر سوخته در سیستان و بلوچستان

– شهر سوخته نام بقایای دولشهری باستانی در ایران است که در 120 کیلومتری جنوب زابل و در حاشیه جاده زابل-زاهدان در استان سیستان و بلوچستان (م - ..

حسن ریوندی - ناگفته های شهر سوخته در سیستان و بلوچستان
حسن ریوندی - ناگفته های شهر سوخته در سیستان و بلوچستان - Saharh76

شهر سوخته نام بقایای دولشهری باستانی در ایران است که در 120 کیلومتری جنوب زابل و در حاشیه جاده زابل-زاهدان در استان سیستان و بلوچستان (م
- hassan rivandi sayings of the burnt city in sistan and baluchistan

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: