خانم ها اگر باهم باشن می تونن دنیا رو فتح کنن

– ما زها باید همدیگه رو باور کنیم و هوای هم رو داشتباشیماین را آذر ماهی صفت مگوید کسی که همواره در تلاش برای یادگیری است و با تلنگر دختر - if..

خانم ها اگر باهم باشن می تونن دنیا رو فتح کنن
خانم ها اگر باهم باشن می تونن دنیا رو فتح کنن - Behtarinmusic

ما زها باید همدیگه رو باور کنیم و هوای هم رو داشتباشیماین را آذر ماهی صفت مگوید کسی که همواره در تلاش برای یادگیری است و با تلنگر دختر
- if they are together women can conquer the world

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: