روستای تاریخی جومالی کیزیک بورسا

– جومالی کیزیک یکی از مکان هایی است که عثمانی ها برای زندگی در بورسا انتخاب کردند در این روستا که دارای 270 خانه است و بافت خانه های دوره عثم..

جومالی کیزیک یکی از مکان هایی است که عثمانی ها برای زندگی در بورسا انتخاب کردند در این روستا که دارای 270 خانه است و بافت خانه های دوره عثمان
- the historic village of jumali kizik bursa

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: