رویکردی تمام عیار برای طرح بازاریابی دیجیتال (قسمت سوم)

– قسمت سوم گفت و گو با دکتر امیر علم بیگی عضو هییت علمی دانشگاه تهران و مترجم کتاب SOSTAC - a complete approach to digital marketing plan part iii..

رویکردی تمام عیار برای طرح بازاریابی دیجیتال (قسمت سوم)
رویکردی تمام عیار برای طرح بازاریابی دیجیتال (قسمت سوم) - Internaldiseases

قسمت سوم گفت و گو با دکتر امیر علم بیگی عضو هییت علمی دانشگاه تهران و مترجم کتاب SOSTAC
- a complete approach to digital marketing plan part iii

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: