زیبایی های باغ ملی گیاهشناسی در فصل پاییز

– من اصلا فکر نمیکردم که این باغ بزرگ و دوست داشتنی در فصل پاییز هم زنده و سرحال باشه چون پاییز تقریبا آغاز فصل سرماست وجود گل های بسیار زی..

زیبایی های باغ ملی گیاهشناسی در فصل پاییز
زیبایی های باغ ملی گیاهشناسی در فصل پاییز - Amirfeli

من اصلا فکر نمیکردم که این باغ بزرگ و دوست داشتنی در فصل پاییز هم زنده و سرحال باشه چون پاییز تقریبا آغاز فصل سرماست وجود گل های بسیار زیاد

- the beauties of the national botanical garden in autumn

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: