شکار کروکدیل و درآوردن مارماهی از داخل شکمش و سرخ کردن آنها | (تکنیک زندگی 120)

– در این ویدیو خواهید دید که یک پسر جنگلی چگونه یک کروکدیل بزرگ را شکار میکنند و بعد از باز کردن شکمش تعدادی مارماهی پیدا میکنند و آن مارما..

شکار کروکدیل و درآوردن مارماهی از داخل شکمش و سرخ کردن آنها | (تکنیک زندگی 120)
شکار کروکدیل و درآوردن مارماهی از داخل شکمش و سرخ کردن آنها | (تکنیک زندگی 120) - Fanavaran

در این ویدیو خواهید دید که یک پسر جنگلی چگونه یک کروکدیل بزرگ را شکار میکنند و بعد از باز کردن شکمش تعدادی مارماهی پیدا میکنند و آن مارماهی
- hunting crocodiles and taking eels out of their bellies and frying them life tec

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: