فضای سبز تبریز در یک سالی که گذشت

– نصر مسعود برزگر جلالی مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز همزمان با هفته درختکاری با حضور در تحریریه نصر به سیوالات خب..

فضای سبز تبریز در یک سالی که گذشت
فضای سبز تبریز در یک سالی که گذشت - Shoplebas

نصر مسعود برزگر جلالی مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز همزمان با هفته درختکاری با حضور در تحریریه نصر به سیوالات خبرن
- tabriz green space in the past year

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: