فیلم استاد بی کله 2 بازبان دوبله فارسی (جکی چان)

– خلاصه داستانیک رزمی کار جوان (جکی چان) باید از میان احترام گذاشتن به خواسته ی پدر صلح جویش و یا درگیر شدن با خارجی هایی که منابع با ارزشی ..

فیلم استاد بی کله 2 بازبان دوبله فارسی (جکی چان)
فیلم استاد بی کله 2 بازبان دوبله فارسی (جکی چان) - Ontime

خلاصه داستانیک رزمی کار جوان (جکی چان) باید از میان احترام گذاشتن به خواسته ی پدر صلح جویش و یا درگیر شدن با خارجی هایی که منابع با ارزشی را

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: