مبارزه بوکس رایان گارسیا و لوک کمبل

– مبارزه بوکس رایان گارسیا و لوک کمبل در دسته سبک وزن بر سر کمربند قهرمانی موقت دسته سبک وزن wbc به تاریخ 14 دی 99ryan garcia vs luke campbell WBC LIGHTWEIGHT INTERIM ..

مبارزه بوکس رایان گارسیا و لوک کمبل
مبارزه بوکس رایان گارسیا و لوک کمبل - Sublimiran

مبارزه بوکس رایان گارسیا و لوک کمبل در دسته سبک وزن بر سر کمربند قهرمانی موقت دسته سبک وزن wbc به تاریخ 14 دی 99ryan garcia vs luke campbell WBC LIGHTWEIGHT INTERIM TITL
- boxing fights between ryan garcia and luke campbell

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: