مستند حیات وحش، مستند راز بقا،مستند دایناسورها

– خلاصه داستاناین مستند به بررسی دایناسورهایی که در دوره 65 تا 251 زندگی میکردند میپردازد که شامل دوره تریاسیک تا هیولاهایی به نام کریتاسیو..

مستند حیات وحش، مستند راز بقا،مستند دایناسورها
مستند حیات وحش، مستند راز بقا،مستند دایناسورها - RoseLand

خلاصه داستاناین مستند به بررسی دایناسورهایی که در دوره 65 تا 251 زندگی میکردند میپردازد که شامل دوره تریاسیک تا هیولاهایی به نام کریتاسیوس

- wildlife documentary survival secret documentary dinosaur documentary

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: