همه رو ساییدم

– همه رو ساییدم - i rubbed them all..

همه رو ساییدم
- i rubbed them all

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: