ویتیلیگو درمان شد!!! این ویدیو رو از دست ندین

– پیسی یا ویتیلیگو وضعیتی است که در آن سلول هایی که مسیول ایجاد رنگ پوست هستند نابود شده و بخش هایی از پوست رنگ خود را به دلیل حمله سیستم ای..

ویتیلیگو درمان شد!!! این ویدیو رو از دست ندین
ویتیلیگو درمان شد!!! این ویدیو رو از دست ندین - Neurologist

پیسی یا ویتیلیگو وضعیتی است که در آن سلول هایی که مسیول ایجاد رنگ پوست هستند نابود شده و بخش هایی از پوست رنگ خود را به دلیل حمله سیستم ایمن
- vitiligo was cured don t miss this video

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: