پلاتوگرام (قسمت 1 ) میهمان :محمد نریمانی

– برنامه پلاتوگرام برنامه ایست با حضور هنرمندان که در قالب گپ و گفت بوده و به دنبال آشنایی بیشتر مردم با هنرمندان استمیهمان اولین قسمت پل..

پلاتوگرام (قسمت 1 ) میهمان :محمد نریمانی
پلاتوگرام (قسمت 1 ) میهمان :محمد نریمانی - Sahell

برنامه پلاتوگرام برنامه ایست با حضور هنرمندان که در قالب گپ و گفت بوده و به دنبال آشنایی بیشتر مردم با هنرمندان استمیهمان اولین قسمت پلات
- platform part 1 guest mohammad narimani

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: