کباب کردن سفره ماهی با استفاده از چرخ آبی در رودخانه | (تکنیک زندگی 54)

– در این ویدیو خواهید دید که چگونه در طبیعت بدون هیچ گونه تجهیزاتی و فقط با استفاده از چند چوب گیاه بامبو یک چرخ آبی بسازید و یک سفره ماهی ر..

کباب کردن سفره ماهی با استفاده از چرخ آبی در رودخانه | (تکنیک زندگی 54)
کباب کردن سفره ماهی با استفاده از چرخ آبی در رودخانه | (تکنیک زندگی 54) - آریوبرزن

در این ویدیو خواهید دید که چگونه در طبیعت بدون هیچ گونه تجهیزاتی و فقط با استفاده از چند چوب گیاه بامبو یک چرخ آبی بسازید و یک سفره ماهی را

- grilling the fish table using a water wheel in the river life technique 54

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: