گزارش روز | بدرغه تیم ملی امید برای مسابقات انتخابی المپیک

– گزارش اختصاصی شبکه لحظه از حاشیه آخرین تمرین تیم ملی امید قبل از اعزام به مسابقات انتخابی المپیک که پیشکسوتان و اهالی فوتبال نیز در تمر..

گزارش روز | بدرغه تیم ملی امید برای مسابقات انتخابی المپیک
گزارش روز | بدرغه تیم ملی امید برای مسابقات انتخابی المپیک - Serial

گزارش اختصاصی شبکه لحظه از حاشیه آخرین تمرین تیم ملی امید قبل از اعزام به مسابقات انتخابی المپیک که پیشکسوتان و اهالی فوتبال نیز در تمرین

- day report hope for the national team for the olympic qualifiers

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: