Abandon Ship Trailer Gameplay Tehrancdshop.com

– عنوان Abandon Ship بازی در سبک Adventure Indie Strategy است در این بازی بازیکن هدایت کشتی و فرمان به ملوانان آن را بر عهده دارد و باید در اقیانوسهای مختلف..

عنوان Abandon Ship بازی در سبک Adventure Indie Strategy است در این بازی بازیکن هدایت کشتی و فرمان به ملوانان آن را بر عهده دارد و باید در اقیانوسهای مختلف

- abandon ship trailer gameplay tehrancdshop com

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: