Daymare 1998 Gameplay Tehrancdshop.com

– عنوان Daymare 1998بازی در سبک Action-Third Person- Survival horror می باشد داستان بازی جهانی پر از زامبی و پس از آخر الزمان را روایت می کند فضایی که به سبب چالش..

عنوان Daymare 1998بازی در سبک Action-Third Person- Survival horror می باشد داستان بازی جهانی پر از زامبی و پس از آخر الزمان را روایت می کند فضایی که به سبب چالش

- daymare 1998 gameplay tehrancdshop com

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: